neurofeedbackneurobikRSA Biofeedback

NEUROFEEDBACK
NEUROBIK
RSA BIOFEEDBACK
 

Nowoczesna metoda neurorehabilitacji stosowana w problemach związanych z ADHD, ADD, w problemach w uczeniu się, w udarach i urazach mózgu, tikami oraz wielu innych...                Czytaj więcej...

Metoda terapeutyczna, w oparciu o autorskie programy komputerowe, aktywująca ważne funkcje umysłowe niezbędne w rzeczywistości szkolnej oraz zawodowej i nie tylko ...        Czytaj więcej...

Nowa metoda biofeedback do właściwego kształtowania oddechu dla optymalnej synchronizacji pracy serca i układu oddechowego ...                                        Czytaj więcej...

 

                         SZANOWNI PAŃSTWO                                

Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju Intelektualnego (CTWRIw Lublinie oraz w filia w Lwówku Śląskim (woj.dolnośląskie) już od 20 lat, (zaczynaliśmy w 2004r.), prezentuje psychologiczny, niezwykle skuteczny nurt EEGBiofeedback (Neurofeedback) określany jako

 SZKOŁA CZESKA (by prof.J.Tyl, prof.J.Faber) 

 Połączenie fachowej wiedzy, rzetelności i uczciwości... 

"Dobry" neuroterapeuta  powinien posiadać wiedzę na temat rożnych perspektyw rozumienia pacjenta  (z neurobiologii, psychologii, neuropsychologii, teorii komunikacji, zależności społecznych, ect.). Punktem odniesienia  w naszej pracy  zawsze jest zarówno pacjent, jak i jego problemy i problemy jego otoczenia, a nie wyłącznie te zagadnienia, które leżą w sferze zainteresowania jednej tylko z wymienionych powyżej specjalizacji.  Wiedza bowiem o tym, które zmiany strukturalne lub funkcjonalne są związane z określonymi chorobami lub urazami, nie oznacza wcale, że jesteśmy w stanie ściśle ukierunkować nasze oddziaływanie terapeutyczne na  określoną część mózgu. Nie powinno się bowiem zapominać, że ani psychoterapia, ani leki nie oddziałują selektywnie na określony obszar mózgu. Wyniki najnowszych badań neuroobrazowych stwierdzają istnienie bardzo złożonej sieci obszarów w mózgu i grup neuronów, często znacznie oddalonych o od siebie podczas przebiegu  różnych procesów psychicznych. A to pokazuje, jak skomplikowane są relacje między strukturą a funkcjami realizowanymi w mózgu człowieka. Zatem, zanim przystąpimy do terapii neuropsychologicznej, czyli procesu usprawniania funkcji emocjonalno-motywacyjnych i poznawczych oraz zachowania, zaburzonych na skutek różnorodnych uszkodzeń mózgu, konieczne jest bliższe poznanie stanu psychicznego pacjenta. W Naszej  praktyce kierujemy się ujęciem procesowym dla danego problemu, które uwzględnia dynamikę zmienności procesów mózgowych warunkujących różnorodność  pojawiających się objawów chorobowych. Wzajemne przenikanie objawów dodatkowo wpływa na obraz problemów pacjenta, co często przekłada się na złożoność zespołów chorobowych z jakimi idzie Nam się zmierzyć. Dodajmy, że poszczególne zespoły chorobowe mogą się wzajemnie przenikać. Bazując na dużej intuicji zawodowej i empatii do pacjenta staramy się  w naszej pracy, w oparciu o teorię mikrogenetyczną, analizować problem od ogółu do szczegółu, a nie jak w standardowym (często droga do nikąd) podejściu od szczegółu do ogółu. Rzeczywistość, gdzie indziej, niestety, odbiega czasmi od ideału, a pacjent z racji możliwości wyboru sam musi być kowalem własnego losu!  Jak w każdym zawodzie,(trzeba moim zdaniemo wciąż tym pamiętać) są mistrzowie i rzemieślnicy. 

Motto naszej pracy z pacjentem zostało zaczerpnięte z opowiadania Pani Dymond, z ok. 1880 roku, autorstwa Anne Isabell Ritchie, córki Williama Makepeace Thackeray(pisarza angielskiego,dziennikarza i satyryka):

 If you give a man a fish he is hungry again in an hour, if you teach him to catch a fish you do him a good turn.

Wersja wpółczesna: Give a man a fish you feed him for a day but, if you teach him to fish you feed him for a lifetime.

                                                                                                                                           psycholog Ewa Tomczak

Doświadczenie:

•1988-1995  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie, Lwówku Ślaskim, Opolu Lubelskim

• 1995-1996  Centrum Treningowe Wojakowskich (CTW) filia w Lublinie

• 1996-2000  Dyrekcja Regionu Środkowo-Wschodniego CTW

• 2001-2004  Centrum Trenigowe Wspierania Rozwoju Intelektualnego  Ewa Tomczak w Lublinie
 
• 2005-2021  Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju Intelektualnego Ewa Tomczak w Lublinie
 
 
•1993-1994 PSYCHOPROFILAKTYKA-Studia Podyplomowe   (Z.Gaś,UMCS-Lublin, Polska)
•2003         Warsztaty i certyfikat AAPB I stopnia z EEGBiofeedback   (J.Tyl, JFaber-Praga, Czechy)
•2004         Warsztaty i certyfikat AAPB II stopnia z EEGBiofeedback  (J.Tyl, JFaber-Praga, Czechy)
•2005         Warsztaty z EEGBiofeedback w ujeciu CBT (dr M.Novotny,"Promyk"-Wrocław,Polska)
•2006         Warsztaty z EEGBiofeedback i QEEG oraz ERPs  (J.Kropotow, St.Petersburg, Instutut Mózgu RAN,Rosja)
•2011         Warsztaty z EEGBiofeedback-Postępy w neuroterapii(J.Tyl,A.Mueller,I.Martnowa,S.Othmer-"Promyk"-Wrocław,Polska)

 Praca:

•   Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie,  Ul.Doswiadczalna 46 (do 2021r.)

•   NZOZ- „Sanus“ w Lublinie, ul.Magnoliowa 2 (do 2022r.)

•   CTWRI w Lublinie, ul.Graniczna 4 lokal 31 (Magdalena Tomczak)

•   Filia w Lwówku Śląskim , ul.Jaśkiewicza 7, Powiatowe Centrum Zdrowia (Ewa Tomczak)


A JEŚLI  MASZ  PYTANIA, TO....

...można je zadać bezpośrednio z naszej strony z zakładki "KONTAKT". Nie wiesz, masz watpliwości - zapytaj. Odpowiemy najlepiej, jak potrafimy.