Neurofeedback zwany również EEGBiofeedback czy Biofeedback EEG jest bezinwazyjną terapią prowadzoną z wykorzystaniem głowicy EEG w celu optymalizacji pracy mózgu. Ocenie podlegają częstotliwości, które powinny być wzmacniane lub hamowane, składające się na bioelektryczna aktywność mózgu. Celem terapii jest możliwie największa normalizacja zapisu EEG(w ramach danego problemu), przekładająca się na pozytywne zmiany w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Terapia pacjentów, z uwagi na złożoność ich problemów zdrowotnych, ma w większości przypadków charakter długoterminowy.

 Taki lub podobny opis spotykacie Państwo na wielu stronach WWW.

     Z uwagi na fakt, że reprezentujemy „Szkołę Czeską NBF”, niezwykle skuteczny psychologiczny nurt EEGBiofeedback, jesteśmy winni Państwu wyjaśnienia na temat medycznego i psychologicznego podejścia do tej terapii. Znajomość procesów psychologicznych towarzyszących, EEGBiofeedback jest niezbędna dla zrozumienia funkcji psychicznych i ich powiązania ze specyficznymi zmianami na poziomie neuronalnym (specyficznymi częstotliwościami EEG). Rozumienie tego jest podstawowym warunkiem praktykowania tej metody. Analiza procesów psychicznych towarzyszących EEG Biofeedback (w odniesieniu do efektów tej metody) jest tak samo istotna jak ocena częstotliwości EEG, które powinny być wzmacniane lub hamowane. Psychologia EEG Biofeedback jest podłożem dla adekwatnego leczenia i treningu EEG Biofeedback. Znajomość psychologicznych aspektów terapii jest niezwykle istotna w dialogu z pacjentem, który (przede wszystkim w początkowej fazie) zwykle nie wie, co robić. Dzięki temu znacznie łatwiej jest mu zrozumieć wpływ procesów psychicznych na przebieg jego terapii. I to jest podstawą mojej praktyki terapeutycznej wynikająca wprost z psychologicznego podejścia do terapii pacjent metoda NBF. Prezentowana wiedza bazuje na rozpoznaniu i analizie reprezentacji umysłowych procesu treningu EEG dokonanych w Instytucie Biofeedbacku w Pradze. Podstawowe rozpoznanie dokonywało się poprzez analizę swobodnych opisów (albo rysunków - w przypadku małych dzieci) naszych pacjentów. Opisy te były analizowane za pomocą metod jakościowej analizy zawartości. Równocześnie, ich autor przechodził intensywną terapię NBF, nastawioną na wykrywanie procesów psychicznych podczas treningu, ich werbalizację oraz komunikowanie.

Aktywność psychiczna podczas sesji NBF (wg Dr Jiri Tyl)

  • Aktywność wolicjonalna, używana w celu kontroli parametrów własnego EEG – np.: gry czy bezpośrednio własnych stanów psychicznych. Rezultatem tej aktywności jest autoregulacja aktywności psychicznej i fizycznej.
  • Procesy poznawcze – rozróżnianie, rozwiązywanie, wzmacnianie zadań (np.: bodźców przekazywanych w postaci informacji zwrotnej – feedback).
  • Komponenta emocjonalna – zadowolenie z wykorzystywania własnej motywacji i autoregulacji.
  • Poczucie czasu – koncentracja na aktualnym działaniu wraz z koncentracją na wydarzeniach przyszłych.
  • Integracja ego – powyższe niepożądane symptomy zakłócają jedność naszej świadomości – Ego. Ich regulacja (w zakresie pasm częstotliwości) odbywa się dzięki Ego, które powodując to, staje się silniejsze.

  Rożne definicje biofeedbacku podkreślają inne aspekty procesów umysłowych biorących udział w EEG Biofeedback. Definicje opierające się o warunkowanie, jako to, co „działa” w tym procesie, traktują EEG Biofeedback przede wszystkim, jako uczenie się. Te definicje mimowolnie podkreślają poznawczy aspekt uczenia się. EEG Biofeedback to trening, ćwiczenie i pozyskiwanie tych funkcji poznawczych, które są przez nas używane, z których jedną z najważniejszych jest uwaga. Niestety ten sposób rozumienia nie ujmuje całej złożoności tego fenomenu psychologiczne, jakim jest NBF. Owszem, uwaga jest konieczną aktywnością umysłową podczas terapii EEG Biofeedback, ale w żadnym wypadku nie jest wystarczająca. Należy podkreślić, iż aktywność poznawcza – powtarzalne lub ciągłe angażowanie własnej motywacji – gra tak samo ważną rolę jak uwaga. EEGBiofeedback oznacza uczenie się przede wszystkim tego, jak kontrolować siebie poprzez własną motywację – „uczyć swój mozg, by zachowywał się tak, jak ja tego chcę”. Wiele osób, które przychodzi na NBF nie spostrzega żadnej zależności między własnym zachowaniem a jego efektami. Wydają się nie ufać swoim własnym zachowaniom: „Nie wiem jak to robię, jak to kontroluję”. To nieadekwatne postrzeganie siebie i ciągły brak polegania na sobie można definiować, jako powiązane z problemem, z którym ludzie ci przychodzą do terapeuty. Takie zachowania są najczęściej prezentowane przez osoby depresyjne, lękowe, z niewielką wiarą w siebie. Efekt terapeutyczny EEGBiofeedback odczuwany przez pacjentów w tych przypadkach jest znamienny. Ludziom tym podoba się terapia, ponieważ odnoszą w niej sukcesy i dochodzą do wniosku, że potrafią panować nad swoją aktywnością w sytuacjach, które wcześniej były dla nich stresujące. I tak oto jesteśmy przy procesach emocjonalnych zachodzących podczas NBF. Pacjenci zwykle podkreślają wyższy poziom stabilności emocjonalnej podczas sesji lub pozytywny stan emocjonalny, jakiego doświadczaj w ogóle.

 Neurofeedback(EEGBiofeedback) to: 

-po pierwsze złożony proces umysłowy. Bodziec informacji zwrotnej stanowi informację o określonym stanie mózgu, który jest zapisany w jego aktywności elektrycznej
-po drugie to interakcja pomiędzy umysłem a mózgiem. Występuje ona automatyczne. Gdy tylko informacja zwrotna (feedback) znajdzie się w zasięgu uwagi, wychodzi ona na „pierwszy plan”. Zachodzi akcja podmiotu najpierw z informacji zwrotną, jako bodźcem, a potem z własną na nią reakcją. I tak zaczynamy krążyć w biologicznej pętli sprzężenia zwrotnego, ktora to stanowi podstawę działania i skuteczności NBF.
NBF nie jest, niestety, panaceum. Nie mniej spectrum oddziaływania tej terapii jest dość szerokie.

 C.d. wkrótce

  

 

  NEUROFEEDBACK   NEUROBIK

 


  RSA BIOFEEDBACK

                   OPINIE O NASZEJ FIRMIE

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszej pracy. Do kazdej podpisanej z imienia i nazwiska opinii rzetelnie się ustosunkujemy na naszej stronie internetowej, a to w oparciu o posiadaną dokumentację i przebieg całej terapii oraz posiadaną wiedzę. Wszystko to dla szeroko pojętego dobra pacjentów i w trosce o najwyższe standardy i nieustanne doskonalenia Naszego warsztatu pracy.